Ohita navigointilinkit
Vexi Savijoki - 
takaisin etusivulle

Tietoa opinnoista

* Olen suorittanut Teknillisessä korkeakoulussa, TAIKissa ja Helsingin yliopistolla reilut 200 opintoviikkoa DI:n tutkintooni sisältyneitä opintoja. Tällä sivulla on listaus käymistäni kursseista.

KurssiOv
Perusopinnot
Johdatus opiskeluun 1
Tieteellisen tiedon haku (tietotekniikka) 1
Toisen kotimaisen kielen koe (ruotsi) 1
Käytännön englantia 1 2
Diskreetin matematiikan perusteet 3
Matematiikan peruskurssi C 1 6
Matematiikan peruskurssi C 2 6
Matematiikan peruskurssi C 3 6
Sovellettu todennäköisyyslasku 3
Digitaali- ja tietokonetekniikan perusteet 2
Fysiikka I (Mk, Ti) 4
Fysiikka II (Mk, Ti) 4
Tietokone työvälineenä 1
Käyttöliittymät L 4
Johdatus opiskeluun Tietotekniikan koulutusohjelmassa 1
Ohjelmoinnin peruskurssi T2 3
Tietorakenteet ja algoritmit Y 3
Verkkomedian perusteet 3
Tietokoneen arkkitehtuuri 3
Signaalinkäsittelyjärjestelmät 2
Tietojenkäsittelyteorian perusteet 2
Ohjelmoinnin peruskurssi T1 5
Olio-ohjelmointi T 4
Puheviestintä 2
 
Suunnan opinnot
Ohjelmistoliiketoiminnan ja -tuotannon opintosuunta
Tuotantotalouden perusopintojakso 3
Projektien suunnittelu ja ohjaus 2
Käyttöjärjestelmät, (muistiinpanoja) 3
Tietoliikennearkkitehtuurit 4
Tiedonhallintajärjestelmät 3,33
Käyttöliittymäsuunnittelu 1
Ohjelmistotuotannon perusteet 3
Ohjelmistojen määrittely- ja suunnittelumenetelmät 2
Logiikka tietotekniikassa: perusteet 2
 
Pääaineen opinnot
Käyttäjäkeskeinen tuotekehitys
Johdatus konstruktivistiseen psykologiaan (HY)2
Kokeellinen harjoituskurssi (HY) 3
User Inspired Design (TAIK) 10
Design and Creative Teamwork (TAIK) 1,66
Käyttöliittymäpsykologia 2
Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen erikoistyö, Johdatus käytettävyyskouluun 1
Käytettävyyden arviointi L 4
Käytettävyyden yksilöllinen opintojakso L 1
 
Ensimmäisen sivuaineen opinnot
Johtaminen ja työpsykologia
Työpsykologian ja johtamisen perusteet 2
Työpsykologian ja johtamisen forum 1
Johtamisen ja työpsykologian seminaari 2
Johtaminen organisaatiossa 2
Tiimit organisaatiossa L 2
Henkilökohtainen johtajuus L 2
Organisaation kehittäminen L 3
Hyvinvointi ja kuormittuminen työorganisaatioissa L 2
Oppivan organisaation perusteet L 3
Oppiminen ja oppimisympäristöt L 4
 
Toisen sivuaineen opinnot
Kehitysmaatutkimus (HY/Valt)
Kehitysmaatutkimuksen johdanto: luennot 1
Kehityksenteorian ja kehitysajattelun kehitys: luennot 1
Kehityspolitiikka ja kehitysyhteistyö: luennot 1
Kehitysmaatutkimuksen johdanto: kirjallisuus 2
Kehityspolitiikka ja kehitystyö: kirjallisuus 2
Globaalihistoria: kirjallisuus 1
Globaalihistoria: luennot 2
Globalisaatio, kehitys ja kansainvälisnen järjestelmä 2
Globalisaatio, kehitys ja kansainvälisnen järjestelmä: kirjallisuus 1
Kehityksenteorian ja kehitysajattelun kehitys: kirjallisuus 2
 
Harjoittelu
Työympäristöharjoittelu 6
Kansainvälinen ammattiharjoittelu 3
 
Muut
Mediatekniikan perusteet 2
Englannin peruskurssi 2
Käytännön ruotsi 1 2
Tekninen suunnittelu C 2
Filosofia ja systeemiajattelu L Soveltava filosofia, käsitteellinen ajattelu ja luova ongelmanratkaisu 2
Ohjelmoinnin peruskurssi L1 5
Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen 1
Käyttöliittymän suunnitteluprojekti L 2

Suorittamieni kurssien keskiarvo on 3,00

TKK:n kursseista saa lisätietoja TKK:n nettisivuilta (www.tkk.fi). Alati muuttuvien nettiosoitteiden takia en ole laittanut suoria linkkejä kurssien kotisivuille.


00730 Helsinki
p. 040 713 1576
S‰hkˆpostiosoite: vexi ‰t savijoki piste net