Ohita navigointilinkit
Vexi Savijoki - 
takaisin etusivulle
Vexin kuva

Curriculum Vitae - CV

* Olen ihmisten kanssa hyvin toimeen tuleva toisinaan kummallinen, mutta hauska kaveri, jolla on hyvin laaja kokemus käytettävyydestä, webistä ja valokuvauksesta.

Ensimmäiset verkkoprojektini toteutin noin kaksikymmentä vuotta sitten. Viime vuosina työtehtäväni ovat painottuneet käytettävyyteen ja konseptisuunnitteluun. Muutamaa poikkeusta lukuunottamatta työpisteeni ovat sijainneet Helsingissä. Espoossa olen toiminut muutamaan otteeseen TKK:n palveluksessa ja syksyn 2003 työskentelin Etiopiassa. Useimmat työpaikkani ovat sijainneet nepalilaisen ravintolan läheisyydessä!

Kiinnostavia asioista: käytettävyys, käyttökokemus, saavutettavuus, esteettömyys, konseptisuunnittelu, työpsykologia, ihmiset, elämä, hyvä ruoka ja valokuvaus.

Henkilötiedot

Nimi:   Veikko "Vexi" Savijoki
Syntymävuosi: 1979
Osoite: Helsinki
(tarkemman osoitteen saat tarvittaessa kysymällä)
Sähköposti:
Puhelin: 040-713 1576
Perhe: kaksi lasta

Koulutus

Diplomi-insinööri, Teknillinen korkeakoulu (9/2000 - 5/2007), tietotekniikan koulutusohjelma.
Diplomityö: Aikamasiina - Elämyksellisen tehostetun todellisuuden näyttelykohteen kehittäminen tiedekeskusymäristöön (pdf, 5,2 Mt).
Pääaineeni olen suorittanut Käytettävyyskoulussa, johon kuuluu TKK:n käytettävyysopintojen lisäksi opintoja myös TAIKin Teollisen muotoilun osastolta ja Helsingin yliopiston Psykologian laitokselta (kognitiotiedettä). Sivuaineina olen lukenut TKK:n Tuotantotalouden osastolla johtamista ja työpsykologiaa ja Helsingin yliopistossa kehitysmaatutkimusta.
Lisätietoja opinnoistani

Ylioppilas, Mäntän lukio 1998.

Varusmiespalvelus

Lentokoneapumekaanikko, Ilmavoimien teknillinen koulu, Kuorevesi,
Lentoteknillinen aliupseerikurssi II/99. Toimin kevään 2000 helikopteriapumekaanikon tehtävissä Rajavartiolaitoksen Vartiolentolaivueen Malmin ilma-aluskorjaamolla. Sotilasarvoni on alikersantti.

Työkokemus

 • Ixonos Oyj
  (12/2015- )
  Senior UX Consultant / Designer
  Myimme Cresensen syksyllä 2015 Ixonosille ja nyt samat duunit jatkuvat entistä isommissa ympyröissä. Viime vuodet ovat kuluneet pääasiassa erilaisten vaativien asiantuntijajärjestelmien käytettävyyteen ja käyttökokemukseen liittyvien konsultointi- ja suunnitteluprojektien parissa sekä julkisella että yksityisellä puolella.
 • Cresense / Etnoteam Finland oy
  (1/2012-11/2015)
  Senior Consultant, User Experience & Partner
  (4/2008-12/2011)
  Consultant, User Experience & Partner
  Monipuolista käytettävyyskonsultointia mielenkiintoisissa ja haastavissa projekteissa (web, mobiili, sulautetut järjestelmät yms.). Etnoteamilla saa työskennellä Suomen parhaiden käytettävyyskonsulttien seurassa!
 • Satama / Trainers' House oyj
  (1/2007-4/2008)
  Konseptisuunnittelija
  Verkkopalvelujen konseptisuunnittelua erikokoisissa hankkeissa. Tutuiksi tulivat myös mobiiliympäristö ja äänikäyttöliittymät. Työhön kuului myös web- ja mobiilipalvelujen käytettävyystestausta.
 • Sempre Media oy
  Hallituksen puheenjohtaja (2007-), hallituksen jäsen (2006-)
  "Rakastamme kauniiden ja käytettävien ratkaisujen suunnittelua niin pieniin kuin suuriinkin tarpeisiin"
 • Teknillinen korkeakoulu,
  Ohjelmistoliiketoiminnan ja -tuotannon laboratorio

  (4/2006-1/2007)
  Tutkimusapulainen / diplomityöntekijä
  Lopputyöprojektini osana kehitin ja toteutin Tiedekeskus Heurekaan tehostettua todellisuutta (mixed reality) esittelevän näyttelykohteen ja perehdyin samalla hiukan syvällisemmin lasten kanssa suoritettavaan käytettävyyden arviointiin. Syksyn aikana toimin myös Käytettävyyden arviointi -kurssin assistenttina.
 • Kirkkohallitus, Kirkon tiedotuskeskus
  (7/2004-12/2005)
  Käytettävyysasiantuntija
  Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kansalaisportaalin (www.evl.fi) suunnittelutyö. Työ sisälsi mm. määrittelyä, käyttöliittymäsuunnittelua, käytettävyyden arviointia ja testausta. Projektin alkuvaiheessa tehtäviin kuului myös palveluntarjoajien vertailu. Vaativa, mutta opettavainen hanke!
 • Edusolutions oy
  (3/2004-6/2005)
  Verkko-oppimisympäristön kehitysprojektin käytettävyyskonsultointi. Tehtäviin kuului asiantuntija-arviointia, prototyyppien tekemistä ja käytettävyystestejä.
 • Teknillinen korkeakoulu,
  Ohjelmistoliiketoiminnan ja -tuotannon laboratorio

  (1-5/2003, 1-5/2004)
  Keväällä 2003 ja 2004 työskentelin Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen harjoitustyö -kurssin tuntiassistenttina. Assistentin työhön kuului viikoittaisten harjoitusten pitäminen ja kuuden harjoitustyöryhmän ohjaaminen. Harjoituksissa käsiteltiin käytettävyysalan teoriaa ja tehtiin myös käytännön harjoituksia. Opetustyö oli erittäin mielenkiintoista ja antoisaa!
 • The Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus
  (9-11/2003)
  Olin syksyn 2003 erilaisissa tietotekniikka-alan tehtävissä Etiopiassa. Pääosa työtehtävistäni muodostui kirkon suomalaisten ja etiopialaisten työntekijöiden atk-koulutuksesta. Koulutin mm. toimiston perusohjelmistojen ja kuvankäsittelyohjelmien käyttöä sekä kirjanpitoa ja www-suunnittelua. Etiopian matka oli tutkintooni kuuluva ulkomaan ammattiharjoittelu. Opettavainen kokemus!
 • Yrittäjä
  (12/2002- )
  Olen pyörittänyt omaa tominimeä yli kymmenen vuoden ajan. Yritykseni on toteuttanut lukuisia verkkoprojekteja (web-palveluita, flash-esityksiä) ja tehnyt käytettävyyskonsultointia. Nykyisin toimenkuvaan kuuluu lähinnä valokuvaus (hääkuvausta, lehtikuvausta yms.).
 • Suomen Lähetysseura ry
  (4/1998-7/1999, 8/2002, 6-8/2003, 9/2006)
  Olen toiminut verkkotoimittajana SLS:n toimistolla ja tehnyt lisäksi paljon erilaisia freelance-projekteja (verkkomultimediaa, käytettävyyskonsultointia). Kesän 2003 pääprojektini on SLS:n julkisen verkkopalvelun ja intranetin uuden julkaisujärjestelmän hankinnan valmistelu, palveluntarjoajien vertailu ja palvelun rakenteen suunnittelu yhdessä käyttäjien kanssa. Aikaisempia maininnan arvoisia töitäni ovat SLS:n ensimmäinen verkkokauppa, eri musiikkiryhmien sivut ja helppokäyttöinen www-pohjainen uutispalvelun ylläpitotyökalu. Olen toiminut myös puoli vuotta järjestön verkkotiimin vetäjänä.
 • Educrane oy
  (9-11/2002)
  Tietoliikenneaiheisen verkko-opetusmateriaalin toimitustyö. Työ piti sisällään materiaalin toimitusta, visualisointia ja animointia.
 • Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry
  (6-8/2001, 6-7/2002)
  "Ollissa" olin mukana Opiskelijaliikunta.fi-verkkopalvelun kehitystyössä kahtena kesänä. Kehitystyöhön kuului mm. käytettävyyden arviointi ja kehittäminen sekä sähköisen tapahtuma-arkiston perustaminen.
 • Ylioppilaslehti
  (1-12/2001)
  Vastasin kahden viikon välein ilmestyneen lehden verkkoversion toimituksesta ja ylläpidosta.
 • Helsingin yliopisto,
  Tutkimus- ja koulutuskeskus Palmenia

  (10/2000-3/2001)
  Learning Enterprise 2000 oli elinikäistä oppimista edistävä harjoitus- ja kehitysmateriaali. Olin päävastuussa verkkopalvelun graafisesta ja teknisestä toteutuksesta.

Tietotekninen osaaminen

Käytettävyysosaamiseeni kuuluu paljon käytännön kokemusta käytettävyystestauksesta, prototyyppien toteutuksesta, erilaisista arviointimenetelmistä ja käyttöliittymä- ja konseptisuunnittelusta. Hallitsen myös esteettömän suunnittelun erityisvaatimukset.

Hallitsen erityisen hyvin verkkopalvelujen graafiset ja tekniset vaatimukset. Grafiikkaa teen pääasiallisesti PhotoShopin ja PhotoImpactin avulla. Flash on minulle tuttu työkalu verkkomultimedian teossa. Tekniseltä puolelta hallitsen (X)HTML:n lisäksi tyylisivujen (CSS) käytön ja PHP-kielen mahdollisuudet dynaamisten verkkopalvelujen toteutuksessa. Minulla on lisäksi ohjelmointikokemusta Javasta, Schemestä, C/C++:sta, HyperTalkista ja WML:stä. Viime vuosina koodaminen on jäänyt enemmän taka-alalle, mutta vahvasta teknisestä taustasta on ollut hyötyä myös käytettävyyskonsultin tehtävissä.

Verkkoprojektien lisäksi olen toteuttanut myös erilaisia painotuotteita. Olen taittanut kirjoja, lehtiä ja ilmoituksia. Printtimedian työkaluista tuttuja ovat erityisesti PageMaker ja Freehand.

Koulutuskokemusta löytyy käytettävyydestä ja käyttäjäkeskeisestä suunnittelusta, toimisto-ohjelmista (Word, Excel, PowerPoint), kuvankäsittelystä (Photoshop) ja PC-tietokoneiden ylläpidosta.

Muu osaaminen

Tekniikan osaamiselle tuo tasapainoa valokuvaus. Harrastuksesta alkanut kuvaaminen on muodostunut jopa varteenotettavaksi ammattivaihtoehdoksi. Kuviani on julkaistu kymmenissä lehdissä ja muissa julkaisuissa. Olen kuvannut myös kymmenissä erilaisissa tapahtumissa, häissä ja muissa juhlissa. Kuviini voi tutustua näiden sivujen lisäksi mm. osoitteissa www.kuvakotimaa.fi (hakusana: vexi) ja Vastavalo.fi.

Olen tehnyt lukuisia lehtijuttuja ja verkko-opetusmateriaalia, joten hallitsen myös sujuvan tekstin tuottamisen.

Kielitaito

Suomi (äidinkieli), Englanti (hyvä), Ruotsi (kohtalainen), Venäjä (perusteet). Lisäksi ymmärrän sujuvasti useimpia suomen murteita ja it-slangia. Osaan puhua teknisistä asioista kielellä, joka ei edellytä kuulijalta teknisen alan kielen hallintaa.

Muuta

SIGCHI Finland ry, hallituksen jäsen (2012-2015), varapuheenjohtaja (2011)
Wanaeus Sukuseura ry, hallituksen jäsen (2002-)
Lähetyksen teknisen tuki (LTT), varapuheenjohtaja (2005-2006) Polyteknikkojen olutkulttuurin edistämisyhdistys - POLKU
  härppänen (2005), sihteeri (2002-2004), web-vastaava (2001)
Opiskelijoiden lähetysliitto ry, atk-vastaava (2001-2006)

Ajokortti: B

Helsinki City Marathon 2007, 4:26:30
Tour de Helsinki 2009: 5:47:50, 2010: 5:24:17, 2011: 5.07.38

Katso profiiliani LinkedInissä


00730 Helsinki
p. 040 713 1576
S‰hkˆpostiosoite: vexi ‰t savijoki piste net